به روز رسانی شده در: (۹۶/۰۴/۱۴-۱۵:۴۳)
اخبار :: Centro Ceramico Bologna - همکاری نشریه سرامیک و ساختمان با مرکز سرامیک بولونیا

[ سرويس کاشی و سرامیک ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

Centro Ceramico Bologna - همکاری نشریه سرامیک و ساختمان با مرکز سرامیک بولونیا

سرويس : کاشی و سرامیک
96/01/06-14:42
2017-03-26 14:42:48
آخرين مشاهده : 96/09/27-10:39
1089 : کد خبر

تعداد مشاهده : 5094


 

مرکز سرامیک بولونیا برای چهارمین کنگره سرامیک که در اصفهان برگزار خواهد شد با نشریه سرامیک و ساختمان همکاری می نماید.

مرکز سرامیک بولونیا یک مرکز تحقیقاتی سرامیک است که در سال 1976 با همکاری دانشگاه بولونیا، کنفدراسیون سرامیک ایتالیا و منطقه ایملیا رومانیا تشکیل شده است.

دفتر اصلی این مرکز در بولونیا قرار دارد و شعبه آن در منطقه ساسوئولو است که مرکز سرامیک ایتالیاست. این مرکز تحقیقاتی شامل 27 واحد تحقیقاتی و تکنولوژیکی در زمینه های مختلف مرتبط با سرامیک است. امروزه مدیر این مرکز خانم پروفسور Maria Chiara Bignozzi از دانشگاه بولونیا (دپارتمان مهندسی مواد، شیمیف محیط زیست و ...) است.

این مرکز تحقیقاتی با آزمایشگاهی با وسعت بیش از 8300 مترمربع، بر روی فرایند تولید و مواد اولیه صنعت سرامیک فعالیت می نماید تا نیازهای کارخانجات سرامیک در تمامی زمینه های مرتبط با کاشی و سرامیک را پوشش دهد.

Centro Ceramico Bologna will participate in 4th edition of Ceramic congress which will be organized by C&S magazine on 6-9 september 2017 in Isfahan.

The Ceramic Centre (CC, www.centroceramico.it) is a Research and Experimentation Centre for the Ceramic Industry, established in 1976, and managed by a University Consortium composed of Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Confindustria Ceramica, ANCPL Emilia Romagna.

CC main headquarter is located in Bologna, while the branch unit is located in Sassuolo, in the heart of the Ceramic District. The staff is composed of 27 units, consisting of researchers, technicians and clerks. The current Director is Professor Maria Chiara Bignozzi of the University of Bologna (Dept. Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering – DICAM).

The Ceramic Centre laboratories and offices cover, in total, an area of 8300 square meters. The laboratories are equipped with instruments and facilities for research, quality control and marking tests and for analyses and characterization of both traditional and advanced ceramic materials.

The Ceramic Centre is an applied research center whose activity is focused both on materials and processes; it is one of the main reference point for the scientific and technological development of the Italian and international Ceramic Industry

The Ceramic Centre mission is to support the companies of the ceramic supply chain to strengthen their competitiveness, by developing innovative technologies and solutions for products and processes. Its vision is that the synergy between scientific research and industry will be the driving force for ceramic product evolution and success.

The multiplicity of experience and the synergy with the Academic Research allows to conduct high level and high quality research projects, essential for progress and innovation of the industrial sector.

Thanks to its multi-year experience in the ceramic field, the Ceramic Centre:

- works on several lines of research, funded by European/national/regional research projects and/or self-funded;

- renders qualified technical-scientific assistance to Companies interested in participate in the European/national/regional funded research programs to develop innovative products and processes. To this end, CC develops new services and ideas for industrial research and technological transfer, renders technical-scientific and administrative assistance, support the enterprises to find the most suitable funding opportunities and helps them in the stage of project proposal writing and submission and in financial reporting;

- works according to Companies requests, making available its know-how and guaranteeing the confidentiality of data and information. This kind of research is, in general, aimed at the resolution of particular and specific technical problems and is tailored to Companies needs;

- works for testing ceramic samples according to the different international standards;

- works as auditor for the most important certification system;

- is a laboratory recognized for CE mark;

- provides “tailor-made” courses for Companies employees to be trained and for their specific needs;

- supports Companies in order to help their exportation worldwide;

- participates to the most important Technical Committee (ISO, EN) of standardization.