به روز رسانی شده در: (۹۶/۰۴/۱۴-۱۵:۴۳)
اخبار :: بعد از حادثه تلخ پلاسکو چه بايد كرد!؟

[ سرويس عمومی ] [ کل اخبار ] [ چاپگر ] [ نسخه چاپي ]

بعد از حادثه تلخ پلاسکو چه بايد كرد!؟

سرويس : عمومی
95/11/02-23:25
2017-01-21 23:25:35
آخرين مشاهده : 96/09/26-18:21
1089 : کد خبر

تعداد مشاهده : 4539


 

چه بايد كرد!؟

دو روزي از اتفاق شوم آتش و فروريختن ساختمان پلاسكو ميگذرد.
دو روز تلخ كه بسيار اندوهگينمان كرد، گريستيم، همدردي كرديم،
عصباني شديم، انتقاد كرديم، كارشناسي كرديم، اعتراض كرديم، هشتك ساختيم، نظر داديم و....
اما
چه آموختيم و چه تصميمي را اجرايي خواهيم كرد؟
من مسئول شركت توليدي ايي هستم كه ٤٠٠ نَفَر همكار دارم، شركتي كه دهها سهامدار دارد.
مسئوليت حفاظت از سلامت همكارانم و سرمايه سهامدارن شركت به عهده من است.

من كه كل روز گذشته را در جمعه سرد و غمگين مشغول نقد كردن عملكرد شهرداري و بنياد و شوراي شهر بوده ام در مورد وظيفه خودم نقدي ندارم!؟

امروز تمامي قراردادهاي بيمه شركت بازنگري و إصلاح شد.
امروز تمامي مناطق مستعدد اتش سوزي بازديد شد.
امروز تمامي نقاط ضعف سيستم اعلام و اطفائ حريق بررسي و دستورالعمل تغيير تدوين شد.
امروز جهت ٣٦ نَفَر تيم بهگر و اتشنشان داخلي قرار دوره كامل گذاشته شد.
امروز براي همه ٤٠٠ نَفَر پرسنل قرار اموزش با سازمان اتشنشاني گذاشته شد.
امروز مانور اتش ساليانه تبديل شد به مانور فصلي.
امروز نگاه ما به ايمني تغيير كرد.
امروز بخشي از وظيفه فراموش شده ما انجام شد.

يادمان باشد هر كدام از ما مسئول هستيم.
مسئول خودمان، خانواده ، اطاق كار، فروشگاه، اتوموبيل، خانه و آپارتمانمان و ...


مسئولين عزيز بهتر است از خودمان شروع كنيم.


محمد خياط - کاشی زهره - دوم بهمن ١٣٩٥